Pátek, 24. května 2024, svátek má Jana, Vanesa, zítra Viola
Pátek, 24. května 2024

EU legislativa vzbuzuje vlnu nevole. Od července mají být PET lahve jen s připevněnými víčky

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ve snaze o redukci plastového odpadu a jeho negativního dopadu na životní prostředí přichází nová evropská legislativa s novelou, která vyžaduje, aby všechny PET lahve byly vyráběny s připevněnými víčky. Tato změna má zásadní význam jak pro výrobce, tak pro spotřebitele a odráží širší trend zvyšování udržitelnosti v obalovém průmyslu. V platnost má vstoupit do července příštího roku.
Zdroj: Envato Elements

Nový zákon stanoví, že víčka PET lahví musí být připevněna tak, aby po otevření zůstala přichycena k lahvi. Cílem je zabránit ztrátě víček, která představují značný podíl plastového znečištění. Víčka totiž oproti lahvím často nekončí ve žlutých kontejnerech určených k recyklaci. Tato regulace je odpovědí na rostoucí problém mikroplastů hromadících se v oceánech a na pevnině.

Pro výrobce PET lahví znamená zavedení této legislativy nutnost přepracovat design a výrobní procesy. To s sebou přináší nejen iniciační náklady na nové výrobní zařízení, ale také potenciální změny ve výrobních kapacitách a logistice. Ekonomický dopad je stále předmětem diskuse, ale je zřejmé, že průmysl se musí adaptovat na nové normy. První firmou, která na změnu reagovala a změnila stávající design, byla společnost Coca-Cola.

Spotřebitelé se setkávají s novým designem lahví, který bývá hojně kritizován. Nejčastěji kritizují obtížnější manipulaci s lahvemi a potom také to, že se spotřebuje ještě více plastu než doposud. S ohledem na recyklaci jsou ale připevněná víčka i přes větší objem užitého plastu ekologičtější, než odnímatelná. Navíc se zvýší míra sběru a zpracování plastových komponent. 

Z ekologického hlediska představují připevněná víčka krok vpřed v boji proti znečištění planety plastem. Je to způsob, jak zmenšit počet malých plastových dílů, které končí ve vodních tocích a oceánech. Přesto se objevují obavy týkající se proveditelnosti a účinnosti těchto změn, stejně jako potenciální zvýšení výrobních nákladů, které by mohly být přeneseny na spotřebitele.

Pohled do zahraničí ukazuje, že některé státy již podobná opatření implementovaly a povětšinou se setkaly s úspěchem. Trendy v obalovém průmyslu naznačují, že inovace a udržitelnost budou hrát klíčovou roli v budoucím designu a výrobě. Jak průmysl, tak spotřebitelé se musí přizpůsobit těmto změnám, které mají potenciál formovat ekologičtější budoucnost.

Legislativní změna týkající se PET lahví s připevněnými víčky je jasným krokem vpřed k zodpovědnější výrobě a spotřebě. Je odrazem globálního úsilí o snižování plastového odpadu a jeho dopadu na planetu. Přestože představuje řadu výzev, je zřejmé, že význam pro všechny zúčastněné strany je značný. Mimo plastové lahve se do budoucna uvažuje s aplikací novely i na džusy a tetrapaky. 

Napsat komentář

Musíte se pro publikování komentáře.
Weather Data Source: Prag 21 tage wetter

DOPORUČUJEME